Con robot biết chạy bộ

Ngày đăng 18/04/2016 07:11

Một trong những thí nghiệm thú vị được Đài RT quay và đăng tải toàn cảnh một con robot có thể tập luyện trên máy chạy bộ nhưng người thật.

Robot tập luyện trên máy chạy bộ 

Những cử động tuyệt vời của robot trên máy chạy bộ trong nhà

Robot Durus-2D là công trình sáng tạo của các chuyên gia tại Phòng Thí nghiệm AMBER thuộc Đại học Công nghệ Georgia (Mỹ) và Công ty nghiên cứu và phát triển SRI.
Họ đã thu thập dữ liệu từ con người rồi tiến hành phân tích nhằm tìm hiểu cách thức xương và cơ điều khiển việc cử động.
 
 
Tuy nhiên, robot này không phải là “đồ kiểng” để ngắm nghía, bởi các nhà nghiên cứu tin rằng với khả năng cử động linh hoạt của mình, Durus-2D có thể được sử dụng để hỗ trợ những người tàn tật.
 
 
Nguồn : Thanh Niên